Highlightes Of Lightwave Vol.2
GenreDarkwave
Country
Format FLAC 966 Kbps
MP3 320 Kbps
M4A 320 Kbps
MediaCD
Size 303.55 Mb
Artist
2017 0-9 z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

Highlightes Of Lightwave Vol.2 '2008

Download FLAC $2.95
Track list 00:48:49
1. (00:01:48) Dvar - Hor Hor
2. (00:02:56) Dvar - Berdii Wedrii
3. (00:00:00) Dvar - Ya-Goh
4. (00:00:00) Dvar - Miaahu Piaahu
5. (00:00:00) Dvar - Hishmaliin
6. (00:00:00) Dvar - Horri
7. (00:00:00) Dvar - Jraah Mraah
8. (00:00:00) Dvar - Yashaar
9. (00:00:00) Dvar - Yoffi!
10. (00:00:00) Dvar - Eraam
11. (00:00:00) Dvar - Oryah
12. (00:00:00) Dvar - Mi Haim
13. (00:00:00) Dvar - Ah Menahaim
14. (00:00:00) Dvar - Kroom Kroom
15. (00:03:25) Dvar - Yagga Yarra
16. (00:02:54) Dvar - Ko Ki Ki
17. (00:00:00) Dvar - Hannamael
18. (00:00:00) Dvar - Hiyari Naai
19. (00:01:49) Dvar - Oramah Maalhur

Archive content