Divine Chants Of Guru
GenreMeditation
Related artists
Country
FormatFLAC Stereo 773 Kbps
MP3 320 Kbps
MediaCD
Size 317.90 Mb

Divine Chants Of Guru '2009

Download FLAC $2.95

Play List

 
  • Quality
  • CD 16-bit | 44,1 kHz
CD 16-bit | 44,1 kHz
Divine Chants Of Guru / 01 Sri Gurubyo Namaha- Vyasaya Vishnu Rupaya: Veda Vy...
Divine Chants Of Guru / 02 Acharya Devo Bhava- Acharya Upadesha Shishya nusha...
Divine Chants Of Guru / 03 Namo namah Sri Guru Padukabhyam- Gurupaduka Stotram
Divine Chants Of Guru / 04 Sadhgurum Tham Namami- Guru namaskaram guru gayatri
Divine Chants Of Guru / 05 Tasmai sri gurave namaha- Gurustotram
Divine Chants Of Guru / 06 Guravae sarva lokanaam Dakshinamurthaye namaha Dak...
Divine Chants Of Guru / 07 Shri Guru Murtaye Nama idam- dakshinamurthi ashtakam
Divine Chants Of Guru / 08 Manaschenalagnam Gurorangripadme- Guru ashtakam
Divine Chants Of Guru / 09 Bhava Shamkara Desika Me Sharanam- Thotakashtakam
Divine Chants Of Guru / 10 Twameva sarvam Mama Devadeva- paramahansa Dayanam ...

Archive content